Over Lamberthe de Jong

 Lamberthe de Jong publiceert boeken, artikelen en nieuwsbrieven. Haar specialiteit is geschiedenis: regionaal (Overijssel en omgeving Deventer), vrouwengeschiedenis en biografieën. Ook schrijft zij in opdracht levensverhalen en werkt zij mee aan exposities. Zij houdt lezingen over, schrijfsters, vrouwengeschiedenis en Gelderse geschiedenis. Zij doet de eindredactie van boeken en artikelen. Nevenactiviteiten zijn notuleren en verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten. 

Lees meer...

Biografie architect ir W.P.C. Knuttel (1886-1974)

Nu bezig met een biografie van de Deventer architect ir W.P.C. Knuttel (1886-1974). Over hem heb ik een expositie gemaakt in najaar 2013 in Architectuurcentrum Rondeel Deventer. Knuttel heeft veel gebouwd in Deventer en omgeving; daarnaast o.a.in Den Haag en Vught. Zowel villa's, arbeiderswoningen en utiliteitsbouw. Na 1945 heeft zijn bureau veel restauraties gedaan in Overijssel. Zie onder voor een levensbeschrijving.

Lees meer...